PRO OBČANY / Město Šluknov - nejsevernější město v ČR

Javorová brána

Tento přírodní úkaz se nachází v Rožanech u Šluknova u č.p. 63.

Javorová brána

Jedinečný případ srůstu dvou stromů druhu javor mléč se společnou korunou. Původ je spíše umělý, stáří je asi 130 let. Jediný známý případ v krajském měřítku, snad i širším. V roce 1997 byla vyhlášena ochrana "brány" v podobě Památného stromu. Z dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu byla v roce 2002 odborně ošetřena.

Ke srostlým javorovým kmenům se váže několik pověstí.

V jedné se vypráví, že při narození dvou synů majitel pozemků vysadil dva javory. Nadešla doba, kdy své potomky musel otec poslat do 1. světové války. Jeden ze synů v ní padl. Bolestnou ztrátu otec symbolizoval svým činem. Dva vyrůstající javory k sobě svázal tak, že ze dvou kmenů se vytvořila jediná rozložitá koruna, jakýsi symbol splynutí, sounáležitosti těch, které jsme oplakali a těch, do nichž vkládáme nové naděje a víru.

Jiná hovoří o tom, že hospodář měl nezdárného syna. Neustále jeho nezbednosti omlouval a spoléhal na to, že dyn odroste, dospěje a dostane rozum. Jernomže léta synovi přibývala a kýžený rozum stále nepřicházel. Za to však docházela hospodářova trpělivost, a tak synka jak se patří zapřáhl do hospodářství. Ta léta pod otcovou péčí nikdo chlapci nezáviděl. Pravdou prý však je, že z něj nakonec vyrostl řádný a pracovitý chlapík. Hospodář na památku toho svázal větve dvou javorů jako doklad toho, že na výchovu není nikdy pozdě a i staré dřevo lze ještě ohýbat.