PRO OBČANY / Město Šluknov - nejsevernější město v ČR

Království - místo, kde dýchá historie sakrálních památek

Dlouhý okruh: Šluknov nám. Míru - Försterei - Fukovská brána - Aleje přátelství - Křížová cesta Království - Pod Jitrovníkem - Jitrovník - Kaple Nejsvětější trojice - Kaple sv. Panny Marie Bolestné - Kostel sv. Vavřince - Šluknov nám. Míru
obtížnost: středně těžká, kočárek: těžká, délka: 14,5 km

Krátký okruh: Šluknov nám. Míru - Försterei - Fukovská brána - Aleje přátelství - Křížová cesta Království - Šluknov nám. Míru
obtížnost: lehká, kočárek: středně těžká, délka: 10,5 km

Království - místo, kde dýchá historie sakrálních památek

Turistický okruh začíná na náměstí Míru, které leží v samotném středu města. Dominantní budovou je secesní Dům kultury. Budova dříve sloužila jako sídlo spořitelny. Její průčelí dodnes zdobí socha Spořivosti. Nyní prostory ožívají rozmanitými kulturními a společenskými akcemi, při kterých návštěvníci mohou obdivovat původní secesní dveře, zábradlí či vitráže. Ve středové části náměstí se nachází sloup Nejsvětější trojice, který v barokním slohu vytesal místní sochař Josef Klein. Ke zhotovení díla použil pískovec a žulu. 8,8 m vysoký sloup pochází z let 1751 – 1752, v mírně nadživotní velikosti spatříte sochy sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Na čelní straně je ztvárněn zřejmě titulní výjev Korunovace Panny Marie. Také empírová kašna z roku 1794 je situována v samotném středu města. Je sestavena z dvoustupňového jednoduchého oválného žulového schodiště a masivní žulové mísy z jednoho kusu kamene, v níž je pískovcový obelisk se dvěma chrliči. Její autor není znám.

Rozcestník na náměstí Míru nás směruje k Aleji přátelství po žluté turistické značce. Po pár minutách chůze dorazíte ke Šluknovskému zámku, který po velkém požáru v roce 1986 a následném dvacetiletém chátrání tvoří dominantu města. Nabízí po celý rok (každý den v týdnu) rozmanité výstavy a prvorepublikový okruh, který je věnován poslednímu majiteli Šluknovského panství Ervínu Leopoldovi Nostitz-Rieneckovi, v jehož rámci jsou otevřeny téměř všechny prostory zámku, včetně dobových místností s původními exponáty. Pokud se rozhodnete tento krásný novorenesanční zámek navštívit ihned nebo na konci tohoto turistického okruhu, mějte na paměti, že je otevřen od 9:00 do 17:00 hodin, přičemž prohlídky zámku s průvodcem jsou v časech 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin. V přízemí zámku se nachází Regionální informační centrum, které nabízí spoustu sběratelských a upomínkových předmětů, regionálních map, brožur, publikací,… Návštěvu zámku můžete zakončit posezením v útulné zámecké kavárně s terasou u šálku vynikající kávy z domácí pražírny a domácího zákusku.

Od Šluknovského zámku pokračujeme stále po žluté turistické značce, která nás po cca 60 minutách dovede do místa zaniklé osady zvané Försterei, kde se křižuje se zelenou turistickou značkou vedoucí do městské části Šluknova – Královky. Žlutá značka nás vede stále k severovýchodu až do míst kontaktu se státní hranicí. Dále se stáčí směrem východním, až nás dovede na Fukovskou silnici do místa zvaného Fukovská brána, kde se nachází dřevěné posezení, které vybízí k odpočinku a občerstvení. Zde se ocitáme v místech, kde z území České republiky vybíhá tzv. Fukovský výběžek, kde se přes 500 let rozkládala obec Fukov a vstupní bod tvořila právě zde, v místech, kde se šířka území českého státu zužuje na pouhých 450 m, tzv. Fukovská brána.

Naše cesta stále vede po žluté, krásnou přírodou kolem chráněné Lípy srdčité až do místa Aleje přátelství. Setkávají se zde dvě aleje - lipová a dubová, národní stromy Čechů a Němců. Zde žlutá turistická trasa končí. Dále pokračujeme po modré turistické trase. Zde máme dvě možnosti:

  1. po modré na Kamenný vrch, kde se od roku 1859 nachází Křížová cesta. Její autoři ji zbudovali po vzoru šluknovské křížové cesty. Má charakter pašijové cesty a příběh Ježíšova utrpení vypráví již od Poslední večeře a modlitby v Getsemanské zahradě. Kromě 14 jednotlivých zastavení (vyskytuje se zde poměrně neobvyklé 15. zastavení s vyobrazením kalichu a hostie, symbolizující Zmrtvýchvstání a věčný život Ježíše Krista), byla vybudována kaple Žaláře Krista, kaple Bičování Krista, kaple Kalvárie, kaple Božího hrobu, grotta sv. Petra a sv. Máří Magdalény a Getsemanská zahrada. V současné době je kompletně po rekonstrukci. Z křížové cesty pokračujeme po modré do městské části Království a vracíme se místními uličkami podél Rožanského potoka zpět do Šluknova.
  2. po modré tzv. Jiříkovskou stezkou směrem na Jiříkov k rozcestníku Pod Jitrovníkem. Z tohoto místa naše procházka pokračuje již po žluté turistické trase k vrcholu Jitrovník (zvaném také „Pytlák“) 509 m n. m., odkud jsou krásné výhledy do okolní krajiny Lužických hor. Podle pověstí se zde konaly čarodějnické reje a také pionýři si zde dříve užívali pionýrské tábory. Zde už máme v nohou cca 8 km. Další naší zastávkou je barokní Kaple Nejsvětější trojice z roku 1748. Je nejstarší sakrální památkou v této městské části. I zde si užijete odpočinku s výhledem na horní část vsi. Po kompletní rekonstrukci je od roku 2016. Po 15 minutách dojdeme k další sakrální památce Kapli sv. Panny Marie Bolestné z roku 1840, v roce 2015 prošla celkovou rekonstrukcí. Nedaleko kaple se nachází empírový kostel sv. Vavřince z roku 1848, který jsme měli možnost zahlédnout zpovzdálí při výšlapu na křížovou cestu. Kostel je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Království a je spravován arciděkanem ze Šluknova. Bohoslužby se zde nekonají, je využíván pouze příležitostně. Zejména v období Vánoc, kdy se již tradičně, na Štědrý den, v kostele setkávají místní i okolní obyvatelé, aby si poslechli vánoční koledy v podání dětí ze ZUŠ Šluknov. U kostela bylo v roce 2018 vybudováno dětské hřiště s grilovacím místem, které se stalo i místem pro setkávání místních obyvatel při různých příležitostech (pálení čarodějnic, dětský den, rozloučení s létem i rozsvícení vánočního stromu). Zpáteční cesta do Šluknova po žluté turistické značce nám bude trvat přibližně 60 minut.