PRO OBČANY / Město Šluknov - nejsevernější město v ČR

Sloup Nejsvětější Trojice

Barokní sloup Nejsvětější trojice se nachází na náměstí Míru.

Sloup Nejsvětější Trojice
Adresa:
Šluknov
Šluknov
0

Barokní sousoší z let 1751 - 1752 je dílem místního sochaře Josefa Kleina- rodák z České Kamenice, který působil jako dvorní sochař v Praze, mezi jeho nejlepší díla ve Šluknově patří právě toto sousoší Nejsvětější Trojice a sochařské výzdoby kazatelny a oltářů v místním kostele sv. Václava.

Sloup byl vysekán z pískovce a jeho výška je 8,8 m. Sloup se nachází uprostřed šestiboké kuželkové balustrády, z níž vystupuje jednolitý blok základního soklu, který je na hranách opatřen pilíři. Nad nimi jsou pak umístěny sochy tří patronů v mírně nadživotní velikosti - sv.Václav, sv.Florián a sv.Jan Nepomucký. Sloup pokračuje vzhůru ve formě trojbokého obelisku, z něhož se od vrcholu ve spirále odvíjejí oblaka s hlavami sedmi andílků. V dolní třetině jehlanu obelisku je osazeno titulní sousoší Nejsvětější trojice s patřičnými atributy a u jeho nohou pak sedí na oblaku sv.Panna Maria.

Celková rekonstrukce sloupu se uskutečnila v roce 1997.

Od roku 1988 je sloup Nejsvětější Trojice zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.