PRO OBČANY / Město Šluknov - nejsevernější město v ČR

Za otevřenými výhledy až k Židovskému vrchu

Šluknov nám. Míru – kostel sv. Václava – Císařský – Zeckelův kříž – Nové Hraběcí – Vyhlídka Židovský vrch – Šluknov nám. Míru
obtížnost: lehká, kočárek: lehká (v úseku Šluknov želez. zastávka a Nové Hraběcí středně těžká), délka 4 km

Za otevřenými výhledy až k Židovskému vrchu

Turistický okruh začíná na náměstí Míru, které leží v samotném středu města. Dominantní budovou je secesní Dům kultury. Budova dříve sloužila jako sídlo spořitelny. Její průčelí dodnes zdobí socha Spořivosti. Nyní prostory ožívají rozmanitými kulturními a společenskými akcemi, při kterých návštěvníci mohou obdivovat původní secesní dveře, zábradlí či vitráže. Ve středové části náměstí se nachází sloup Nejsvětější trojice, který v barokním slohu vytesal místní sochař Josef Klein. Ke zhotovení díla použil pískovec a žulu. 8,8 m vysoký sloup pochází z let 1751 – 1752, v mírně nadživotní velikosti spatříte sochy sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Na čelní straně je ztvárněn zřejmě titulní výjev Korunovace Panny Marie. Také empírová kašna z roku 1794 je situována v samotném středu města. Je sestavena z dvoustupňového jednoduchého oválného žulového schodiště a masivní žulové mísy z jednoho kusu kamene, v níž je pískovcový obelisk se dvěma chrliči. Její autor není znám.

Rozcestník na nám. Míru nás směruje po zelené turistické značce k zastávce železniční stanice v městské části Šluknova – Císařský. Tato cca 2 km dlouhá cesta vede po asfaltové silnici uličkami podél Šluknovského potoka. Prvním bodem kam nás zelená dovede je kostel sv. Václava s přilehlou farou.

Stavba kostela je na nynějším místě již asi třetí v pořadí. Původně zde byl hřbitov s kaplí zasvěcenou sv. Václavu s hrobkou Berků z Dubé. Kaple pocházela z 12. století. Roku 1634 kostel spolu s městem vyhořel, ale ještě během třicetileté války byl opět obnoven a roku 1669 vysvěcen litoměřickým biskupem. Při dalším požáru města v roce 1710 však kostel opět lehl popelem. Postaven byl i s věží znovu v roce 1711-1722, zřejmě podle plánů dvorního architekta J. L. von Hildebrandta. Objekt kostela je raně barokní, sochy v kostele jsou ve stylu vrcholného baroka od místního rodáka Franze Bienerta a Josefa Kleina, rodáka z České Kamenice. Uvnitř kostela je hlavní ozdobou oltář z konce 18. století, přičemž oltářní stůl je z původního kostela, který vyhořel v roce 1710. Další ozdobou kostela jsou varhany postavené v letech 1937-1942 známou firmou Andreas Schuster a syn ze Žitavy. Tyto varhany jsou stavěny přímo pro kostel svatého Václava ve Šluknově. Jedná se o mistrovské dílo, které vychází z výborné akustiky chrámu.

V parčíku na severní straně kostela jsou umístěny sochy tří českých světců, které byly původně umístěny na frekventovaných místech ve městě, kde trpěly vlivem škodlivin a otřesům od automobilové dopravy. Uprostřed stojí svatý Jan Nepomucký a po stranách jsou sochy svatého Vojtěcha a svatého Prokopa. V zahrádce před farou z roku 1842 je umístěna socha patrona kostela svatého Václava.

Kostel vlastní Římskokatolická farnost – arciděkanství Šluknov, od roku 1966 je veden jako kulturní památka a bohoslužby se v něm konají pravidelně.

Od kostela sv. Václava pokračujeme po zelené značce, která nás po pár minutách dovede na most k dalšímu rozcestníku. Ten nám ukazuje směr zastávka žel. st. v Císařském, tudíž stále po zelené. Půjdeme ulicí Potoční podél Šluknovského potoka, kde se setkáváme s tzv. podstávkovými domy, jde o starou architektonickou stavbu, typickou pro Severní Čechy a Lužice.  

Podstávkový dům je typ venkovského domu, kde před zpravidla roubené přízemí předstupuje samostatná předložená konstrukce – podstávka, která vynáší staticky odděleně patro nebo střechu. Skládá se ze svislých sloupů, šikmých pásků a vodorovných rozpěr. V podstatě jde o systém pilířků a kladí se zavětrováním. Podstávka je často tvarována do oblouku. Systém vznikl v reakci na rozjíždění roubení, které hůře odolává svislému tlaku konstrukcí nad ním. Má ve většině případů hrázděné patro, severočeský typ má často i roubené patro. Základní dispozice domu je trojdílná (světnice – síň – chlév), přičemž síň a chlév jsou nejčastěji zděné. Běžné jsou i dispozice s dvěma roubenými světnicemi po obou stranách síně.

Zelená nás dovede k rozcestníku u zastávky žel. st., odkud trasa stoupá pastvinami k Zeckelovu kříži. Byl zřízen Josefem Reintschem u cesty spojující zastávku ČD Císařský s Novým Hraběcím. Datace vzniku kříže zřejmě 2. polovina 19. století.

Od křížku sejdeme pastvinami na hlavní cestu vedoucí do Nového Hraběcí. Zde naše cesta po zelené končí, odbočíme doprava a vystoupáme cca 300 m mírným kopcem (bez turistického značení) až k ukazateli, který nás směruje doleva na bezbariérovou Vyhlídku Židovský vrch. Ta byla vybudována v roce 2019 na kopci zvaném Židovský vrch (373 m n. m.), nabízí bezprostřední vizuální kontakt se zástavbou a památkovou zónou Šluknova.

Z Vyhlídky Židovský vrch se vrátíme zpět na hlavní silnici, odkud nás opět zelené značení vede do centra Šluknova.