PRO OBČANY / Město Šluknov - nejsevernější město v ČR

Šluknov krok za krokem

Šluknov nám. Míru – Křížová cesta Šluknov – Försterova ulice (podstávkové domy) – Vyhlídka Židovský vrch – Svobodovo náměstí (dům Bienertů) – Kostel sv. Václava – Šluknovský zámek – Střední lesnická škola – Šluknov nám. Míru
obtížnost trasy: lehká, kočárek: lehká, délka: 5 km

Šluknov krok za krokem

Turistický okruh začíná na náměstí Míru, které leží v samotném středu města. Dominantní budovou je secesní Dům kultury. Budova dříve sloužila jako sídlo spořitelny. Její průčelí dodnes zdobí socha Spořivosti. Nyní prostory ožívají rozmanitými kulturními a společenskými akcemi, při kterých návštěvníci mohou obdivovat původní secesní dveře, zábradlí či vitráže. Ve středové části náměstí se nachází sloup Nejsvětější trojice, který v barokním slohu vytesal místní sochař Josef Klein. Ke zhotovení díla použil pískovec a žulu. 8,8 m vysoký sloup pochází z let 1751 – 1752, v mírně nadživotní velikosti spatříte sochy sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Na čelní straně je ztvárněn zřejmě titulní výjev Korunovace Panny Marie. Také empírová kašna z roku 1794 je situována v samotném středu města. Je sestavena z dvoustupňového jednoduchého oválného žulového schodiště a masivní žulové mísy z jednoho kusu kamene, v níž je pískovcový obelisk se dvěma chrliči. Její autor není znám.

Rozcestník na nám. Míru nás směruje po červené turistické značce ke Karlovu údolí okolo České pošty ulicí Karlova. Karlovo údolí ale není cílovým bodem našeho okruhu, zhruba po 550 m odbočíme doprava ke Křížovému vrchu a opustíme tak červené značení. Půjdeme kolem hřbitovní kaple, vedle níž uvidíme malé čedičové varhany. Na vrcholu Křížového vrchu se nachází nejstarší Křížová cesta Šluknovského výběžku. Byla postavena v letech 1738 – 1756. Má charakter pašijové cesty a příběh Ježíšova utrpení vypráví již od Poslední večeře Páně a modlitby v Getsemanské zahradě. Kromě 12 barokních sloupků zastavení byla vybudována kaple Božího hrobu, grotta sv. Petra a sv. Máří Magdalény, Getsemanská zahrada a kaple Kalvárie. Křížová cesta se rozšiřovala i v dalších stoletích, např. roku 1872 byla postavena kaple Poslední večeře Páně a 1925 kaple Bičování Krista. Na úplném vrcholu stojí kaple Kalvárie, od níž budeme sestupovat podél dalších kaplí a jednotlivých zastavení. Za nedlouho se ocitneme na druhém konci Křížové cesty v ulici Křečanské.

Silnici přejdeme rovně do ulice Svojsíkova. Dále pokračujeme ulicí Dvořákova, doleva do ulice Boženy Němcové, na jejímž konci odbočíme doprava do ulice Stříbrohorské. Došli jsme tak na hlavní silnici vedoucí do Velkého Šenova. Tuto silnici přejdeme rovně do ulice Riegrova. Po 200 metrech se již napojíme na zelené značení odbočením doprava, trasa vede podél potoka ulicí Potoční k rozcestníku Pod kostelem. Těsně před rozcestníkem si můžeme v ulici Försterova prohlédnout podstávkové domy.

Podstávkový dům je typ venkovského domu, kde před zpravidla roubené přízemí předstupuje samostatná předložená konstrukce – podstávka, která vynáší staticky odděleně patro nebo střechu. Skládá se ze svislých sloupů, šikmých pásků a vodorovných rozpěr. V podstatě jde o systém pilířků a kladí se zavětrováním. Podstávka je často tvarována do oblouku. Systém vznikl v reakci na rozjíždění roubení, které hůře odolává svislému tlaku konstrukcí nad ním. Má ve většině případů hrázděné patro, severočeský typ má často i roubené patro. Základní dispozice domu je trojdílná (světnice – síň – chlév), přičemž síň a chlév jsou nejčastěji zděné. Běžné jsou i dispozice s dvěma roubenými světnicemi po obou stranách síně.

Rozcestník Pod kostelem nás směruje do kopce po zelené turistické značce k Vyhlídce Židovský vrch. Po cca 600 m nás ukazatel směruje doprava na bezbariérovou Vyhlídku Židovský vrch. Ta byla vybudována v roce 2019 na kopci zvaném Židovský vrch (373 m n. m.), nabízí bezprostřední vizuální kontakt se zástavbou a památkovou zónou Šluknova.

Tou stejnou cestou se vrátíme zpět do centra města ke kostelu sv. Václava přes Svobodovo náměstí, kde se nachází dům sourozenců Bienertových. Zde se svou sestrou Alžbětou žili bratři František a Eduard Bienertovi - zakladatelé turistiky ve Šluknově, jejichž život byl v roce 1990 chladnokrevně ukončen rukou vraha.

Zelené značení nás dovedlo k již zmíněnému kostelu sv. Václava. Stavba kostela je na nynějším místě již asi třetí v pořadí. Původně zde byl hřbitov s kaplí zasvěcenou sv. Václavu s hrobkou Berků z Dubé. Kaple pocházela z 12. století. Roku 1634 kostel spolu s městem vyhořel, ale ještě během třicetileté války byl opět obnoven a roku 1669 vysvěcen litoměřickým biskupem. Při dalším požáru města v roce 1710 však kostel opět lehl popelem. Postaven byl i s věží znovu v roce 1711-1722, zřejmě podle plánů dvorního architekta J. L. von Hildebrandta. Objekt kostela je raně barokní, sochy v kostele jsou ve stylu vrcholného baroka od místního rodáka Franze Bienerta a Josefa Kleina, rodáka z České Kamenice. Uvnitř kostela je hlavní ozdobou oltář z konce 18. století, přičemž oltářní stůl je z původního kostela, který vyhořel v roce 1710. Další ozdobou jsou varhany postavené v letech 1937-1942 známou firmou Andreas Schuster a syn ze Žitavy. Tyto varhany jsou stavěny přímo pro kostel svatého Václava ve Šluknově. Jedná se o mistrovské dílo, které vychází z výborné akustiky chrámu.

V parčíku na severní straně kostela jsou umístěny sochy tří českých světců, které byly původně umístěny na frekventovaných místech ve městě, kde trpěly vlivem škodlivin a otřesům od automobilové dopravy. Uprostřed stojí svatý Jan Nepomucký a po stranách jsou sochy svatého Vojtěcha a svatého Prokopa. V zahrádce před farou z roku 1842 je umístěna socha patrona kostela svatého Václava. Kostel vlastní Římskokatolická farnost – arciděkanství Šluknov, od roku 1966 je veden jako kulturní památka a bohoslužby se v něm konají pravidelně.

Od kostela sv. Václava nás zelená dovede zpět k rozcestníku na náměstí Míru. Zde okruh nekončí, žlutá nás po pár minutách přivede ke Šluknovskému zámku, který po velkém požáru v roce 1986 a následném dvacetiletém chátrání tvoří dominantu města. Nabízí po celý rok (každý den v týdnu) rozmanité výstavy a prvorepublikový okruh, který je věnován poslednímu majiteli Šluknovského panství Ervínu Leopoldovi Nostitz-Rieneckovi, v jehož rámci jsou otevřeny téměř všechny prostory zámku, včetně dobových místností s původními exponáty. Zámek je otevřen od 9:00 do 17:00 hodin, přičemž prohlídky zámku s průvodcem jsou v časech 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin. V přízemí zámku se nachází Regionální informační centrum, které nabízí spoustu sběratelských a upomínkových předmětů, regionálních map, brožur, publikací,… Návštěvu zámku můžete zakončit posezením v útulné zámecké kavárně s terasou u šálku vynikající kávy z domácí pražírny a domácího zákusku.

Ve městě se nachází další dominantní budova, při hlavní silnici Rumburk – Šluknov, v ulici T. G. Masaryka naproti zámeckému parku. Tuto krásnou nově zrekonstruovanou budovu navštěvují žáci Střední lesnické školy a Střední odborné školy.

Projitím pěší zóny se ocitneme zpět na náměstí Míru a teprve nyní je tento okruh u konce.