PRO OBČANY / Město Šluknov - nejsevernější město v ČR

Za nejvyšším vrcholem Šluknovské pahorkatiny

Šluknov nám. Míru – Křížová cesta – Karlovo údolí – Čítkův mlýn – Arboretum Kunratice – Na Číhané – vyhlídka Volský kámen – Pod Hrazeným – Knížecí I. – U Kamenné lavičky – Šluknov nám. Míru
Obtížnost: středně těžká
Kočárek: těžká (bez možnosti vrcholu Hrazeného)
délka: 12,5 km

Za nejvyšším vrcholem Šluknovské pahorkatiny

Turistický okruh začíná na náměstí Míru, které leží v samotném středu města. Dominantní budovou je secesní Dům kultury. Budova dříve sloužila jako sídlo spořitelny. Její průčelí dodnes zdobí socha Spořivosti. Nyní prostory ožívají rozmanitými kulturními a společenskými akcemi, při kterých návštěvníci mohou obdivovat původní secesní dveře, zábradlí či vitráže. Ve středové části náměstí se nachází sloup Nejsvětější trojice, který v barokním slohu vytesal místní sochař Josef Klein. Ke zhotovení díla použil pískovec a žulu. 8,8 m vysoký sloup pochází z let 1751 – 1752, v mírně nadživotní velikosti spatříte sochy sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Na čelní straně je ztvárněn zřejmě titulní výjev Korunovace Panny Marie. Také empírová kašna z roku 1794 je situována v samotném středu města. Je sestavena z dvoustupňového jednoduchého oválného žulového schodiště a masivní žulové mísy z jednoho kusu kamene, v níž je pískovcový obelisk se dvěma chrliči. Její autor není znám.

Na červené turistické značce odbočíme na Křížový vrch, na jehož vrcholu se nachází nejstarší Křížová cesta Šluknovského výběžku. Byla postavena v letech 1738 – 1756. Má charakter pašijové cesty a příběh Ježíškova utrpení vypráví již od Poslední večeře Páně a modlitby v Getsemanské zahradě. Kromě 12 barokních sloupků zastavení byla vybudována kaple Božího hrobu, grotta sv. Petra a sv. Máří Magdalény, Getsemanská zahrada a kaple Kalvárie. Křížová cesta se rozšiřovala i v dalších stoletích, např. roku 1872 byla postavena kaple Poslední večeře Páně a 1925 kaple Bičování Krista. Její součástí jsou i malé čedičové varhany. Po půl hodině cesty po červené dorazíme na místo, které dodnes oplývá jedinečnou atmosférou. Karlovo údolí je areál bývalých klimatických lázní, které byly vystavěny v 19. století. Nejdříve byly svědkem velké slávy, kdy se na toto místo sjížděli lidé z celého světa, poté přežily dvě světové války a jako místo setkávání fungovaly přibližně do 80. let 20. století. Od té doby místo chátrá. Dnes má nové majitele, kteří se snaží do tohoto areálu znovu přivést život.

Červená značka pak kopíruje Valdeckou cestu, kterou dojdeme přímo k Čítkovu mlýnu. Krásný zrekonstruovaný mlýn stával mezi Kunraticemi a Šluknovem zřejmě od roku 1818. Mlýnem protéká Stříbrný potok, který dodnes zajišťuje chod mlýnského kola. Celý objekt prošel náročnou rekonstrukcí a dnes na tomto místě můžete strávit příjemné chvíle.

Od Čítkova mlýna kopíruje červená značka Kunratickou naučnou stezku, která nás zavede k jednomu ze svých zastavení. Arboretum – Kunratice, které zřídila a spravuje Střední lesnická škola Šluknov je nejsevernější arboretum ČR. Bylo založeno v roce 1968 a do dnešní doby v něm bylo zasazeno na 300 druhů více než 2.200 dřevin. Arboretum je zapsáno ve Světovém seznamu Botanických zahrad a arboret.

Stejnou cestou pokračujeme dále na nejvyšší vrchol Šluknovské pahorkatiny Hrazený (609,7 m). Vyhlídka ze samotného vrcholu není, ale na severu je tzv. Volský kámen, kde je umístěna i vrcholová kniha. Kříž je posvěcen na památku bratří Bienertů – zakladatelů turistiky ve Šluknově, jejichž život byl chladnokrevně ukončen rukou vraha.

Pod Hrazeným nastoupíme na zelenou značku a čeká nás kilometr příjemné cesty s krásnými výhledy na vrcholy Česko-saského Švýcarska. Na rozcestníku na Knížecí se vydáme po žluté turistické značce cca 4,5 km zpět na šluknovské náměstí. Po cestě se nezapomeňte zastavit a posedět u menhiru na lavičce.