PRO OBČANY / Město Šluknov - nejsevernější město v ČR

Informační centrum Šluknov obhájilo certifikát kvality služeb

Český systém kvality služeb jsem Vám již několikrát představovala, protože certifikaci aktualizujeme pravidelně každý rok a obhajujeme každé dva roky. A k čemu je tento certifikát vlastně dobrý?

Český systém kvality služeb pomáhá  ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a realizátorem Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism. Agentura CzechTourism v současné době zabezpečuje činnost Specializovaného pracoviště ČSKS. Činnost Hodnotitelského centra ČSKS zajišťuje nezávislá auditorská společnost – Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r. o. Na realizaci se podílejí také vybrané profesní asociace v cestovním ruchu.

Koncepce systému vychází z jednoduchých zásad řízení kvality, přičemž jeho filosofií je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb v organizacích. Zapojeným organizacím systém bezplatně umožňuje získat odborné i praktické znalosti z oblasti řízení kvality ve službách a další odborné kompetence, které mohou využít při rozvoji svého podnikání. Úspěšné organizace získají prestižní, mezinárodně srovnatelnou značku, která pro zákazníka představuje příslib ověřené kvality služeb a zároveň je oceněním práce všech zaměstnanců organizace. 

Systém je vhodný pro všechny organizace, kterým záleží na svém dalším rozvoji a které mají zájem posilovat své postavení na trhu, jejich cílem je poskytovat služby nejvyšší kvality a naplňovat očekávání svých zákazníků.

O správně zvolené cestě svědčí i skutečnost, že obdobné systémy a programy existují již řadu let ve ŠpanělskuŠvýcarskuFranciiVelké Británii a dalších evropských zemích a i zde přispívají k lepšímu vnímání kvality poskytovaných služeb ze strany zákazníků a celkové atraktivitě turistických destinací.

V letošním roce se nám tedy podařilo opět obhájit kvalitu služeb, kterou poskytujeme v našem Íčku a můžete tedy opět vidět značku Q u nás ve Šluknově. Byli jsme první ve výběžku, kdo tuto ji získali a jsme na ni pyšní, protože její obhajoba není vůbec jednoduchá. Věříme, že i naši zákazníci ocení, že pracovníci RIC mají zájem o zvyšování kvality poskytovaných služeb a i o zkvalitňování zázemí pro návštěvníky. Další obhajoba nás tak čeká v únoru roku 2022.